UPPLANDS CLEANING Integritetspolicy


Datasekretess är mycket viktigt för UPPLANDS CLEANING

och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.


 1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

UPPLANDS CLEANING är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

1.1 Vilka uppgifter samlar och sparar UPPLANDS CLEANING


UPPLANDS CLEANING samlar in de personuppgifter som krävs för verksamheten för att tillhandahålla våra tjänster. Det kan till exempel vara: namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer för ansökan om rutavdrag samt uppgifter om dig eller din bostad som du väljer att lämna för att det har relevans för tjänsten vi levererar. Vi samlar även in namn, telefonnummer och mailadress till inflyttande i en bostad där UPPLANDS CLEANING flyttstädar om beställaren av tjänsten lämnar dessa uppgifter till oss. Dessa uppgifter används för att informera inflyttande om att UPPLANDS CLEANING ansvarar för städningen och att de kan kontakta oss om de inte är nöjda med städningen när de flyttar in. Den inflyttande i bostaden har samma rättigheter som beställaren av tjänsten att begränsa UPPLANDS CLEANING bearbetning av personuppgifter enligt samtliga punkter under “2. Vilka är dina rättigheter?”. Den person eller organisation som lämnar ut uppgifterna till UPPLANDS CLEANING ansvarar då för att införskaffa samtycke. UPPLANDS CLEANING ber om samtycke för fortsatt kontakt med inflyttande vid den första kontakten.


UPPLANDS CLEANING sparar alla personuppgifter som krävs enligt lag för till exempel, bokföring och redovisning till skatteverket.

UPPLANDS CLEANING sparar kunders uppgifter rimlig tid efter att uppdraget har utförts för att kunna hantera reklamationer, skador, fakturafrågor, marknadsföring och dylikt.


UPPLANDS CLEANING lämnar i vissa fall ut personuppgifter till underleverantörer, underentreprenörer eller samarbetspartners. UPPLANDS CLEANING lämnar bara ut de uppgifter som behövs för verksamheten för att kunna leverera våra tjänster till dig UPPLANDS CLEANING tillåter inte att tredje part använder personuppgifter för andra ändamål än de som definierats av UPPLANDS CLEANING.

UPPLANDS CLEANING säljer aldrig dina uppgifter till någon.


1.2 Direktmarknadsföring

Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla direktmarknadsföring. Vi använder dina personuppgifter för att skicka relevanta, förmånliga erbjudanden till dig via mail, telefon, sms eller utskick. Vi ber om ditt samtycke för behandlig av personuppgifter för direktmarknadsföring när du beställer en tjänst hos oss på vår hemsida, via telefon, mail eller sms. Vi ber även om samtycke när du anmäler intresse för någon av våra tjänster via vår hemsida. Du godkänner detta i samband med att du godkänner UPPLANDS CLEANING integritetspolicy. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för behandling av personuppgifter i direktreklam genom att avregistrera dig via länken i mailen eller genom att kontakta UPPLANDS CLEANING på info@upplandscleaning.se.


1.3 Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 1. Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
 2. Kontakta UPPLANDS CLEANING via e-post eller post

1.4 Hur samlar UPPLANDS CLEANING in personuppgifter:

UPPLANDS CLEANING samlar in personuppgifter i samband med att du köper en tjänst eller produkt av UPPLANDS CLEANING muntligt eller skriftligt. Vi samlar även in uppgifter då du kontaktar UPPLANDS CLEANING eller anmäler intresse för våra tjänster eller produkter i olika kanaler. UPPLANDS CLEANING får även personuppgifter från samarbetspartners eller befintliga kunder. Den person eller organisation som lämnar ut uppgifterna till UPPLANDS CLEANING ansvarar då för att införskaffa samtycke från dig.


1.5 Cookies och remarketing

UPPLANDS CLEANING använder cookies för att du ska få relevant information och service. Du kan välja att acceptera eller inte acceptera cookies. För att stänga av eller radera cookies kan du använda verktygen i din webbläsare. Hur du går tillväga beskrivs i din webbläsarens hjälpavsnitt. Vill du veta mer om cookies och vad du kan göra som användare så finns mer information på Post- och telestyrelsen www.pts.se. UPPLANDS CLEANING kan använda remarketing för att visa dig annonser på andra plattformer för en produkt du tidigare visat intresse för.


1.6 Analys av data

UPPLANDS CLEANING lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet och för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats. UPPLANDS CLEANING använder även webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov för att kunna leverera relevanta erbjudanden till besökare och tidigare besökare av webbplatsen eller UPPLANDS CLEANING sociala medier.

UPPLANDS CLEANING använder sig av amerikanska Google Analytics för analys av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

 1. Vilka är dina rättigheter?

2.1 Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta UPPLANDS CLEANING, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

2.2 Rätt till dataportabilitet:


Du har rätt att be UPPLANDS CLEANING flytta dina personuppgifter till annan part.

2.3 Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

2.4 Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter vilket betyder att dina personuppgifter markeras så att dessa i framtiden endast får användas för vissa avgränsade syften.


Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av UPPLANDS CLEANING med undantag av följande situationer:

 • du har ett pågående ärende/utredning med kundservice
 • du har en pågående order/bokning
 • om du har ett befintligt abonnemang hos UPPLANDS CLEANING
 • du har en obetald skuld hos UPPLANDS CLEANING, oberoende av betalningsmetod
 • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fem åren
 • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • om du har beställt en tjänst så sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

För att vi inte ska radera eller begränsa fel persons uppgifter krävs att begäran om radering ska göras skriftligt med undertecknad kopia av giltig ID-handling.

2.6 Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att UPPLANDS CLEANING behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.


2.7 Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

 1. Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
Kontakta UPPLANDS CLEANING via e-post eller post


Upplands cleaning

Bredgränd 15

753 20 Uppsala

Telefon: 018 - 10 20 22

Mailadress:  info@upplandscleaning.se